ททท.ชวนเที่ยวถิ่นประวัติศาสตร์ ดันวัดมหาธาตุฯ เป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ใจกลางเกาะรัตนโกสินทร์

0 min read

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้จัดทำเส้นทางท่องเที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว และเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวไทยให้ชาวต่างชาติได้รู้จัก พร้อมทั้งเชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ร่วมชมความงามและศึกษาประวัติศาสตร์ของวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร วัดคู่บุญประจำเกาะรัตนโกสินทร์ ผลักดันการท่องเที่ยววัดและแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ โดยรอบ ภายใต้คอนเซ็ปท์ “เดินเที่ยวเช็คอิน เคล้าถิ่นประวัติศาสตร์” กิจกรรมดังกล่าว เป็นการนำเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์ในรูปแบบเส้นทางท่องเที่ยว โดยมีไฮไลท์หลักคือ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร วัดคู่บุญประจำเกาะรัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกสูงสุด และเป็นพระอารามหลวงแห่งแรกของกรุงรัตนโกสินทร์ ในการจัดทำเส้นทางดังกล่าว เริ่มต้นจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์จากนั้น เยี่ยมชมพระมณฑป สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท ซึ่งเป็นพระประธานของวัด และเยี่ยมชมพระอุโบสถที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ พร้อมชมการแสดง ครุทยุดนาค ชมความงามของพระวิหาร และสักการะหลวงพ่อหินอ่อน พระวิหารโพธ์ลังกา และพระระเบียงซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป 108 องค์

ถัดมาจะเป็นการสักการะสมเด็จพระบวรราชเจ้า มหาสุรสิงหนาท ซึ่งอยู่ด้านหน้าพระวิหารโพธิลังกา พร้อมกันนั้นทั้งทาง ททท. ได้จัดเตรียมรถรางเพื่อพานักท่องเที่ยวชมจุดท่องเที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์ อาทิ อุโมงค์ใต้ดินวัดพระแก้ว พระแม่ธรณีบีบมวยผม ศาลหลักเมือง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และลอดอุโมงค์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร จากนั้นจะนำนักท่องเที่ยวนั่งรถรางกลับมาที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ฯ เพื่อร่วมพิธีห่มผ้าต้นพระศรีมหาโพธิ์ บริเวณวิหารน้อย พร้อมถวายดอกบัวเสริมสิริมงคล

ทั้งนี้ททท. คาดหวังว่า การจัดทำเส้นทางการท่องเที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์ในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย มอบประสบการณ์ใหม่ๆ ให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ทั้งยังซึมซับบรรยากาศแห่งประวัติศาสตร์ ชมความสวยงามอันวิจิตร ของวัดสำคัญแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และสถานที่ท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนารอบเกาะรัตนโกสินทร์ ตลอดจนสร้างสรรค์ให้วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ฯ เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอีกแห่งหนึ่ง

You May Also Like

More From Author