ยลแสงสีวิจิตร เนรมิตเมืองให้เรืองรอง “ศิลป์ศรัทธา มาหานครฯ” เที่ยวงาน “วิจิตร ๕ ภาค @นครศรีธรรมราช”

1 min read

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช และกรมศิลปากร จัดงาน “วิจิตร ๕ ภาค @นครศรีธรรมราช” ขึ้น ในระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ภายใต้แนวคิด “ศิลป์ศรัทธา มาหานครฯ” ตอกย้ำอัตลักษณ์เมืองนครศรีธรรมราชด้วยแสงแห่งศรัทธา เนรมิตเมืองให้เรืองรองวิจิตรตระการตา ผสานเทคโนโลยีทันสมัยด้วยนวัตกรรมแสง สี เสียง ผนวกกับศิลปวัฒนธรรมล้ำค่าของจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว สร้างสรรค์ประสบการณ์อันทรงคุณค่าและมุ่งสู่ความยั่งยืน โดยจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมวิจิตร ๕ ภาค อันเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีศักยภาพโดดเด่นของภาคใต้ที่มีความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยว กำหนดให้มี พิธีเปิดงานในวันที่ 20 พฤษภาคม 2566 ณ บริเวณสวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พร้อมด้วย นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นประธานเปิดงานนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า ททท. ได้ดำเนินการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศของคนไทย โดยมุ่งหวังให้เป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วโดยได้ดำเนินการจัดกิจกรรม Event Marketing ที่อยู่ในกระแสนิยมและสามารถจูงใจให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว และพักค้างคืน ไม่ว่าจะเป็นงานเทศกาลดนตรี งานเทศกาลอาหาร งานวิ่ง งานแสดง Light up ต่าง ๆ ซึ่งนอกจากจะเป็นการกระตุ้นความต้องการเดินทางท่องเที่ยวแล้ว ยังเป็นการสร้างเครือข่ายพันธมิตรของ ททท. ในการมีส่วนร่วมในการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวสำหรับการจัดงาน วิจิตร ๕ ภาค @นครศรีธรรมราช “ศิลป์ศรัทธา มาหานครฯ” ภายใต้ร่มของโครงการ “วิจิตร ๕ ภาค” ในครั้งนี้ จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมมุ่งหวังที่จะส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวสู่ภาคใต้ โดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง ในรูปแบบของการจัด Event Marketing สามารถกระตุ้นให้เกิดการเดินทางและสร้างกระแสให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางมาสัมผัสมิติของประสบการณ์แห่งแสงที่สวยงามตามสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญโดดเด่น อันจะนำไปสู่การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว สมดังเป้าประสงค์ที่ ททท. กำหนดไว้ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วย พลิกฟื้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย สร้างความสุข และรอยยิ้มให้แก่ภาคบริการทางการท่องเที่ยว ได้แก่ ผู้ประกอบการ ชุมชนท่องเที่ยว ประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนสามารถสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวผู้มาเยือนจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อไป

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวถือเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย ดังนั้น การจัดงาน วิจิตร ๕ ภาค @นครศรีธรรมราช “ศิลป์ศรัทธา มาหานครฯ” นับเป็น อีกหนึ่งกิจกรรมที่จะกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวสู่ภาคใต้ โดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจะช่วยเพิ่มความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยว และเพิ่มวันพักค้างคืน อันจะนำไปสู่การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ตามเป้าหมายที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้กำหนดไว้ในปี ๒๕๖๖ คือ สร้างรายได้ ๘.๘ แสนล้านบาท และมีจำนวนนักท่องเที่ยว ๑๓๕ ล้านคน-ครั้ง

นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า จังหวัดนครศรีธรรมราชถือได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีเรื่องราวความสำคัญทางประวัติศาสตร์ มีวัฒนธรรมที่โดดเด่นเป็นอัตลักษณ์เฉพาะ มีเส้นทางท่องเที่ยวเชิงศรัทธาเสริมพลังใจและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่หลากหลายและเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว ที่ต้องการเดินทางมาสัมผัสประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง การจัดงาน วิจิตร ๕ ภาค @นครศรีธรรมราช “ศิลป์ศรัทธา มาหานครฯ” ในครั้งนี้ นับเป็นนิมิตหมายอันดีในการตอบโจทย์ด้านการส่งเสริม และสร้างสีสันทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งนครศรีธรรมราชมีอัตราการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเป็นไปในทิศทางบวก ที่มีการลงทุนในภาคบริการธุรกิจท่องเที่ยวที่กำลังเติบโต รวมถึงการยกระดับท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชให้เป็นท่าอากาศยานนานาชาติ สามารถรองรับผู้โดยสารได้ปีละ ๔ ล้านคน ถือเป็นการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราชไปพร้อมกันในทุกมิติ เป็นการยกระดับมาตรฐานและความพร้อมพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเยือน

งาน วิจิตร ๕ ภาค@นครศรีธรรมราช “ศิลป์ศรัทธา มาหานครฯ” ได้นำเสนอประสบการณ์ท่องเที่ยวด้วยมิติแห่งศิลป์และศรัทธา ด้วยการฉายภาพสามมิติสุดตระการตา (3D Projection) บนกำแพงเมือง ฝั่งสวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช โดยใช้เทคนิคโฮโลแกรมคมชัด สมจริง ประกอบกราฟิกเคลื่อนไหว พร้อมกับการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของเมืองตั้งแต่อดีต จนถึงยุครุ่งเรือง ยุคเปลี่ยนผ่านและวิถีชีวิตในปัจจุบันที่สร้างสรรค์ นำเสนอการแสดงพิเศษ ๔ ชุด ได้แก่ ชุดการแสดง “มหานคร นครฯโลกาภิวัฒน์” การสร้างบ้านแปลงเมืองอันก่อเกิดจากพลังแห่งศรัทธาของประชาชน ชุดการแสดง “วิจิตรศิลป์ – วิจิตรนครฯ” ความงดงาม บนแผ่นดินนครศรีธรรมราช นำเสนอความรุ่งเรือง ความเจริญ ความงามผ่านเรื่องเล่าบทบรรยายและนาฏยศิลป์ บทกวี ดนตรี และยังคงสืบทอดมาสู่คนรุ่นปัจจุบัน ชุดการแสดง “แสง – ศรัทธา – บารมีแห่งธรรม” บอกเล่าถึงแผ่นดิน ความหลากหลายที่ถูกเชื่อมต่อและเปลี่ยนผ่านของการอยู่รวมกันอย่างมีความสุข และการแสดง “ราชะ – ราชันย์ นครฯ อันงามสง่าแห่งพระราชาผู้ทรงธรรม” และนักท่องเที่ยวยังจะได้เพลิดเพลินตระการตาด้วยจุดแสดง Light Up/Light Installation ๑๕ สถานที่ท่องเที่ยวไฮไลท์สำคัญบนถนนราชดำเนิน ได้แก่ ๑) เก๋งพระเจ้าตาก ๒) กุฏิทรงไทย วัดวังตะวันตก ๓) เจดีย์ยักษ์ สวนพระเงิน ๔) ศาลหลักเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๕) หอพระสูง ๖) อาคารศรีธรรมราชสโมสร (ที่ทำการ ททท. สำนักงานนครศรีธรรมราช ๗) ศาลาประดู่หก ๘) กำแพงเมืองเก่า ๙) อนุสาวรีย์พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช (สวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช) ๑๐) บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดเสมาชัย ๑๑) หอพระนารายณ์ ๑๒) หอพระอิศวร ๑๓) หอพระพุทธสิหิงค์ ๑๔) วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ๑๕) วัดท้าวโคตร

ทั้งนี้ ยังมีการจัดให้มีกิจกรรม City Tour บอกเล่า Storytelling รูปแบบ “นั่งรถชมเมือง เล่าเรื่องลิกอร์” จำนวน ๒ รอบ เวลา ๑๘.๓๐ น. และ ๑๙.๓๐ น. จุดบริการขึ้นรถราง ณ บริเวณด้านหน้าที่ทำการ ททท. สำนักงานนครศรีธรรมราช นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบนเวทีการแสดงทางวัฒนธรรม ณ บริเวณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ทุกวัน และจัดเต็มความสนุกชวนเพลิดเพลินไปกับคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง อาทิ เอ๊ะ จิรากร วงพัทลุง วงกางเกง และเอกชัยแบนด์ โดย เอกชัย ศรีวิชัย พร้อมกิจกรรมร่วมสนุกเช็คอินจุดไฮไลท์สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทั้ง ๑๕ จุด แชร์ผ่านกิจกรรม “ภาพที่ชอบ ในโมเมนต์ที่ใช่” เพื่อลุ้นรับรางวัลและของที่ระลึกมากมาย กติกาและเงื่อนไขตามกำหนด

ติดต่อสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมและข้อมูลท่องเที่ยวได้ที่ TAT Contact Center หรือโทร ๑๖๗๒ Travel Buddy, FB Page : TAT : Nakhon Si Thammarat + Phatthalung, Line OA : @tatnst

#วิจิตร5ภาค #วิจิตร5ภาคนครศรีธรรมราช #ศิลป์ศรัทธามาหานครฯ #VIJITR #VIJITRThailand #VIJITRNakhonSiThammarat #TheStoryofNakhonSiThammarat #3DProjectionMapping #มานะมานครฯมาหาศรัทธา #หรอยแรงแหล่งใต้ #เที่ยวเมืองไทยโมเมนต์ที่ใช่สร้างได้ไม่ต้องรอ #amazingTHAILAND
#การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
(ศิลป์ศรัทธา มาหานครฯ)​

You May Also Like

More From Author