กระทรวงวิทย์ฯ จุดพลุงาน “สตาร์ทอัพ ไทยแลนด์ 2017”

1 min read

กระทรวงวิทย์ฯ จุดพลุงาน “สตาร์ทอัพ ไทยแลนด์ 2017”
“อรรชกา” ลั่นผลักดันขับเคลื่อน “สตาร์ทอัพ” ไทยสู่สากล

กระทรวงวิทย์ฯ ได้ฤกษ์จุดพลุเปิดงาน “สตาร์ทอัพ ไทยแลนด์ 2017” ความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทย์ฯ กับหน่วยงานพันธมิตร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ต่อยอดยกระดับสตาร์ทอัพไทยแลนด์ สู่การเป็นแพลทฟอร์ม เชื่อมโยงและส่งเสริมสู่ระดับภูมิภาค โดยวางเป้าจัดงานตามหัวเมืองภาคต่างๆ 5 จังหวัดเริ่มที่ชลบุรี เป็นจังหวัดแรกในวันที่ 26-27 พ.ค. ศกนี้ และจะจัดหมุนเวียนไปที่สงขลา ขอนแก่น เชียงใหม่ และปิดท้ายที่กรุงเทพมหานคร

โดยงานแถลงข่าว “สตาร์ทอัพ ไทยแลนด์ 2017” จัด ณ ห้องโถงชั้น 1 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้รับเกียรติจาก ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มาร่วมกล่าวถึงบทบาท วัตถุประสงค์ และความร่วมมือในการพัฒนา สตาร์ทอัพ ไทยแลนด์ ซึ่งมีเอิ้น-ปานระพี รพิพันธุ์ ผู้ประกาศข่าวชื่อดังเป็นผู้ดำเนินรายการ

09
ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า งาน “สตาร์ทอัพ ไทยแลนด์ 2017” เป็นการต่อยอดเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง และทันเหตุการณ์ มั่นใจจะยกระดับสู่การเป็นแพลทฟอร์มใหม่ ในตการเชื่อมโยง และส่งเสริมสตาร์ทอัพในภูมิภาคอาเซียน ภายใต้แนวคิด Startup Thailand, Scale up Asia จะเป็นการแสดงความพร้อมของประเทศไทย และเห็นถึงจุดยืนความมุ่งมั่นในการก้าวสู่ประเทศเศรษฐกิจฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ส่งเสริมและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพเพื่อการขยายธุรกิจขยายฐานสตาร์ทอัพ ไทยสู่เอเชียภายในปี 2560 นี้

02
“ด้วยนโยบายของรัฐบาลต้องการปรับโครงสร้างระบบเศรษฐกิจของประเทศ มุ่งหวังพัฒนาสตาร์ทอัพ เป็นนักรบทางเศรษฐกิจใหม่ และกำหนดให้ประเทศไทยเป็นพื้นที่เปิดสำหรับการเติบโตของอาเซียนมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ สร้างการจ้างงานใหม่ กระจายรายได้สู่ภูมิภาค เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนประเทศ การจัดงานสตาร์ทอัพ ไทยแลนด์ ในปี 2559 ที่ผ่านมา เราส่งเสริมสตาร์ทอัพ ในรูปแบบบูรณาการจากรัฐบาล มีผู้ร่วมงานมากกว่า 36,000 คน ถือเป็นการจัดงานทางเทคโนโลยีที่มีผู้เข้าร่วมมากที่สุดในภูมิภาคเอเชีย และได้ต่อยอดมาถึงงานสตาร์ทอัพ ไทยแลนด์ 2017 ในปีนี้ ถึงตอนนี้เราได้พันธมิตรทั้งใน และต่างประเทศ ที่สำคัญเรามีทุนนวัตกรรมจากกระทรวงศึกษาธิการอีก 2,500 ล้านที่จะเข้ามาสนับส่งเสริมรวมถึงความสนับสนุนจากสถาบันการเงินต่างๆ ที่ติดต่อเข้ามา ถือเป็นนิมิตรหมายอันดี”รมว.กล่าว

ด้าน รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวเสริมว่า งาน “สตาร์ทอัพ ไทยแลนด์ 2017” ที่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-9 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จะเป็นสะพานเชื่อมโยงความร่วมมือการพัฒนาสตาร์ทอัพ ในอาเซียน สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการขยายธุรกิจในแบบฉบับก้าวกระโดด พร้อมเปิดโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่ อาทิ นักเรียน นักศึกษา นักเรียนอาชีวะ ได้เรียนรู้ผ่านเวทีการแข่งขัน, นิทรรศการ โดยจะมีความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา 30 แห่ง จัดทำเป็นหลักสูตร 9 กลุ่มอุตสาหกรรม คือ ด้านภาครัฐและการศึกษา, ด้านเกษตรและอาหาร, ด้านการแพทย์และสาธารณสุข, ด้านอุตสาหกรรม, ด้านการบริการ, ด้านการเงิน, ด้านไลฟ์สไตล์, ด้านการท่องเที่ยว และด้านอสังหาริมทรัพย์

03
“เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นพื้นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ จะสอดคล้องกับ “ประเทศไทย 4.0” นโยบายของรัฐบาลที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ข่าวดีก็คือ ในงาน สตาร์ทอัพ ไทยแลนด์ 2017 มีผลงานนวัตกรรมมากกว่า 550 สตาร์ทอัพ ที่จะเข้ามาร่วมประกวด ซึ่งทางกระทรวงวิทย์ฯ ตั้งเป้าไว้ว่าจะสนับสนุน 1 รายต่อ 5 ล้านบาท อันจะนำมาซึ่งการผลักดันให้เกิดสังคมแห่งผู้ประกอบการขึ้นในประเทศไทย และพัฒนาไปสู่ระดับเอเชีย ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน” ปลัดกระทรวงกล่าว
ขณะที่ ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผอ.สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กล่าวสรุปว่า จุดเด่นของงาน “สตาร์ทอัพไทยแลนด์ 2017 เป็นการตอบโจทย์การพัฒนาสตาร์ทอัพทั้งระบบ คือ การเรียนรู้ไม่รู้จบ และเอื้อประโยชน์ระหว่างกันในเชิงธุรกิจ ซึ่งการแข่งขัน Pitching ถือเป็นหัวใจสำคัญของการหาเงินทุนของสตาร์ทอัพ ดังนั้นกระทรวงวิทย์ฯ จึงได้จัดให้มีกิจกรรมประกวดขึ้น เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ตลอดจนบ่มเพาะ ในการเริ่มต้นธุรกิจ การให้คำปรึกษาแหล่งทุน และการแนะนำแนวทางการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจจากเจ้าหน้าที่ของกระทรวงวิทย์ฯ โดยตรง

06
ทั้งนี้ภายในงานแถลงข่าว“สตาร์ทอัพ ไทยแลนด์ 2017” ยังเปิดโอกาสให้มีการพูดคุยประสบการณ์ พัฒนาการ และความก้าวหน้า จากผู้ร่วมงาน สตาร์ทอัพไทยแลนด์ ปี 2016 ที่ผ่านมา โดยมีนายธนพงษ์ ณ ระนอง ผู้แทนสมาคมไทยผู้ประกอบการธุรกิจเงินร่วมลงทุน, นายวัชระ เอมวัฒน์ นายกสมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่ และนายภาโรจน์ เด่นสกุล ซีอีโอ ซิปอีเว้นท์ มาร่วมให้คำแนะนำ และพูดคุยถึงประสบการณ์ในปีที่ผ่านมา
สำหรับการจัดงาน “สตาร์ทอัพ ไทยแลนด์ 2017” จะเริ่มจัดขึ้นใน 5 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคตะวันออก ในจังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2560, ภาคใต้ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 2-3 มิถุนายน 2560, ภาคอีสาน จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2560, ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2560 และกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 6-9 กรกฎาคม 2560

สอบถามข้อมูล : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.02-333-3700 ต่อ 3727 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โทร.02-564-7000 ต่อ 71731

ใต้ภาพ
00 ปานระพี รพิพันธุ์ ผู้ดำเนินรายการ
01 “สตาร์ทอัพ ไทยแลนด์ 2017”
02 ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รมว.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
03 รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
04 ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผอ.สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
05 ร่วมพูดคุยบทบาทสตาร์ทอัพ
06 วิทยากรผู้มีประสบการณ์จากปี 2016
07 ผู้บริหารกระทรวงวิทย์ฯ รับฟัง
08 นายธนพงษ์ ณ ระนอง ผู้แทนสมาคมไทยผู้ประกอบการธุรกิจเงินร่วมลงทุน
09 ภาพหมู่ผู้ร่วมเสวนา
10 ภาพหมู่พันธมิตรสตาร์ทอัพไทยแลนด์ 2017

You May Also Like

More From Author