มิชลิน รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย” ปีที่ 8

มิชลิน รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย” ปีที่ 8

michelin-190761_180720_0141บริษัท สยามมิชลิน จำกัด จัดโครงการ “FIA / มิชลิน รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย” กิจกรรมเพื่อชุมชนที่บริษัทฯ ร่วมกับ FIA (The FédérationInternationale de l’Automobile) และมูลนิธิเมาไม่ขับ ซึ่งจัดกิจกรรมต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่ 8 โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย นำโดยนายเสกสรรค์ ไตรอุโฆษ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามมิชลิน (ที่ 7 จากซ้าย) เดินทางไปมอบหมวกนิรภัยจำนวน 2,000 ใบ ให้กับเยาวชนและประชาชนในชุมชนอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ณ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง “สามัคคีคุณูปถัมภ์”

%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%99โดยได้รับการสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จากหลายภาคส่วน รวมถึงส่วนราชการท้องถิ่น อาทิ นายวิสาห์พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายประยงค์ จันทร์เต็ง นายอำเภอบ้านโป่ง พ.ต.อ. ศักด์ชัย อินทรปรีชา ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านโป่ง  ดร. สุเมต สุวรรณพรหม กรรมการและประชาสัมพันธ์ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายสุรสิทธิ์ ศิลปะงาม ผู้จัดการมูลนิธิเมาไม่ขับ  นางพัชราภรณ์ ริปุฤทธิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านโป่ง “สามัคคีคุณูปถัมภ์”ฯลฯ 

47256
โครงการ FIA / มิชลิน รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย”มีจุดประสงค์ในการสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนในหมู่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่เป็นเยาวชนและประชาชนทั่วไป เพื่อรณรงค์ให้เกิดความปลอดภัยบนท้องถนนในทางปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม