“Authur Willmann” กรรมการผู้จัดการคนใหม่ของปอร์เช่ เอเชีย แปซิฟิค

“Authur Willmann” กรรมการผู้จัดการคนใหม่ของปอร์เช่ เอเชีย แปซิฟิค

ปอร์เช่ เอเชีย แปซิฟิค ปรับเปลี่ยนบุคลากรระดับผู้บริหาร  Arthur Willmann ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการคนใหม่ของปอร์เช่ เอเชีย แปซิฟิค

สิงคโปร์. ปอร์เช่ เอเชีย แปซิฟิค (Porsche Asia Pacific Pte Ltd) ในฐานะส่วนงานบริหารระดับภูมิภาคและสาขาของ Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG ที่มีฐานที่ตั้งในประเทศสิงคโปร์ ได้ประกาศแต่งตั้ง Arthur Willmann ขึ้นดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่เดือนมกราคม 2018 เป็นต้นไป ทั้งนี้ Arthur ฟิคได้รับตำแหน่งแทน Martin Limpert ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง CEO ของหน่วยงานใหม่ล่าสุดที่รับผิดชอบด้านงานขายของปอร์เช่ในประเทศ ไต้หวัน

Arthur คือ ผู้บริหารที่มีความคุ้นเคยกับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิคเป็นอย่างดี จากประวัติการทำงานที่เคยได้รับหน้าที่ ผู้อำนวยการของปอร์เช่เอเชีย แปซิฟิค, ออสเตเลีย, ญี่ปุ่น, และเกาหลีใต้ให้แก่ Porsche AG ตั้งแต่ปี 2014 นอกจากนั้น เขายังได้ปฏิบัติงานภายในสำนักงานใหญ่ของปอร์เช่ในประเทศเยอรมนี ซึ่งเขาได้สั่งสมประสบการณ์อันทรงคุณค่าใน ด้านของการบริหารงานจากหลากหลายรูปแบบธุรกิจ “ความรู้เรื่องรายละเอียดของภูมิภาคของ Arthur Willmann เขาและทีมงานจะสามารถสร้างความแข็งแกร่งให้ภายใต้แบรนด์ปอร์เช่ให้กับตลาดทั้ง 12 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย- แปซิฟิคนี้ได้” ข้างต้นคือคำกล่าวของ Detlev von Platen สมาชิกคณะกรรมการบริหาร ผู้ดูแลส่วนงานขายและการตลาด ของ Porsche AG “เราทุกคนรู้สึกขอบคุณ Martin สำหรับความทุ่มเทตลอดระยะเวลาที่เขาอยู่ที่นี่ และหวังว่าเขาจะ ทำหน้าที่ใหม่ของเขาได้ดีเยี่ยมในไต้หวัน”