แลคตาซอย มอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานของ รพ.จุฬาฯ

ครอบครัวจิรพัฒนกุล ผู้บริหารแลคตาซอย มอบเงิน 8 ล้านบาท
สนับสนุนการดำเนินงานของ รพ.จุฬาฯ

ครอบครัวจิรพัฒนกุล เจ้าของธุรกิจเครื่องดื่มนมถั่วเหลืองแลคตาซอย มอบเงินจำนวน 8,000,000 บาท แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย นำโดย นายทิวา จิรพัฒนกุล (กลาง) รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท แลคตาซอย จำกัด มอบเงินจำนวน 5,000,000 บาท และ นายมงคล จิรพัฒนกุล (ที่ 2 จากซ้าย) รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท แลคตาซอย จำกัด มอบเงินจำนวน 3,000,000 บาท เพื่อสมทบทุนสนับสนุนการดำเนินงานของ 4 หน่วยงาน ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้แก่ กองทุน ส.ธ. เพื่อผู้สูงวัย, ศูนย์โรคหัวใจ หน่วยพัฒนาการและการเจริญเติบโต ภาควิชากุมารเวชศาสตร์,หน่วยโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤต ภาควิชาอายุรศาสตร์ โดยมี รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ (ที่ 3 จากขวา) รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้รับมอบ เมื่อเร็วๆนี้