แอมเวย์ผนึกกำลังพันธมิตร สนับสนุน “แอมเวย์…จักรยานเพื่อน้อง”

แอมเวย์ผนึกกำลังพันธมิตร สนับสนุน “แอมเวย์…จักรยานเพื่อน้อง”

มอบจักรยาน 3,000 คัน แก่โรงเรียนตชด. ทั่วประเทศ

กิจธวัช ฤทธีราวี ประธานกรรมการมูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย ผนึกกำลังบริษัทพันธมิตร 12 แห่งร่วมกิจกรรมรวมพลังความดีฉลอง 30 ปี แอมเวย์ประเทศไทย โดยบริษัทชั้นนำที่เป็นคู่ค้าทางธุรกิจกับแอมเวย์ร่วมมอบเงินสนับสนุนโครงการ “แอมเวย์…จักรยานเพื่อน้อง” มอบจักรยาน 3,000 คัน แก่โรงเรียนตชด. 150แห่ง ทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาและเป็นกำลังใจให้เยาวชนได้มีจักรยานขี่ไปโรงเรียนเพื่อลดความยากลำบากในการเดินทาง พิธีถ่ายภาพจัดขึ้น ณ บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพซ้าย – รายชื่อจากซ้ายไปขวา
สิรินุช นามสุข              กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีนิท คลีนนิ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

จันทิมา โรจน์วัฒนะ     ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ยาคอบส์ ดาวเออร์ เอ็กเบิร์กส์ ทีเอช จำกัด

ศรีวรรณ สำอาง          ผู้จัดการฝ่ายการตลาดในประเทศ บมจ.ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์

เสาวภาคย์ สุขวัฒโน    รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจลูกค้าบุคคล ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)     

วุชิดา วงศ์จุลละรัต      กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเซนทีฟดีไซน์ จำกัด 

กิจธวัช ฤทธีราวี          ประธานกรรมการมูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย

ปัญญภพ พรมไชยะ     ผู้อำนวยการ บริษัท รักษาความปลอดภัย วี.เอ.เอ็น.ซีเคียวริเทค จำกัด

แจ่มจันทร์  ศรีคุณ       เจ้าของกิจการ บริษัท จันทร์ศิริ จำกัด

สมชัย นภาวรกุล         กรรมการผู้จัดการ บริษัท โจเฮาส์ จำกัด

วษมน อนุชิตวรวงศ์    ผู้จัดการฝ่ายบริหารลูกค้า บริษัท ทวีวัฒน์การพิมพ์ จำกัด

อุดร คงคาเขตร           ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

You May Also Like