ช่วยเหลือเด็กโรคหัวใจ

ช่วยเหลือเด็กโรคหัวใจ

                ไชย ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดโครงการ หนึ่งคนให้ หลายคนรับ เพื่อชีวิตใหม่หัวใจเด็ก เชิญชวนพันธมิตรธุรกิจบริจาคเงินสมทบกองทุนเพื่อชีวิตใหม่ โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช เพื่อนำไปใช้ในการผ่าตัดให้กับเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด โดยมี พญ.สุรางคณา เตชะไพฑูรย์, พญ.ชนิกา ตู้จินดา, อังกูร ศรีกัลยาณบุตร ร่วมงาน ณ บ้านปาร์คนายเลิศ ถนนเพลินจิต เมื่อวันพุธที่ 24 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

รายชื่อผู้บริหาร จากซ้ายไปขวา

  1. คุณไพโรจน์ เผือกประพัฒน์                          ผู้ตรวจการ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) /

กรรมการและผู้จัดการ มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ

  1. คุณภาสินี ปรีชาธนาพล                                                        ผู้อำนวยการฝ่าย บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)/

กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ

  1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงชนิกา ตู้จินดา                ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช
  2. คุณไชย ไชยวรรณ                                                               กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  3. แพทย์หญิงสุรางคณา เตชะไพฑูรย์                                    ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช
  4. คุณประสิทธิ์ สงยะรัญ                                                    ผู้อำนวยการทั่วไป บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) /

กรรมการ มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ

  1. คุณอังกูร ศรีกัลยาณบุตร                                                    รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Chief Marketing Officer

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ :: โครงการ “หนึ่งคนให้ หลายคนรับ เพื่อชีวิตใหม่หัวใจเด็ก” จะจัดกิจกรรมให้ความรู้ และระดมทุนในการผ่าตัด        ผ่าน “มูลนิธิหนึ่งคนให้หลายคนรับ” (หรือ One for Lives Foundation) และจะนำรายได้ทั้งหมด ส่งผ่านสู่ “กองทุนสมิติเวช เพื่อชีวิตใหม่” (หรือ New Life Samitivej’s Fund) เพื่อนำไปผ่าตัดเด็กโรคหัวใจต่อไป

You May Also Like